Rivning i Malmö

Vad vi erbjuder inom rivning

Vi på ADCA Entreprenad åtar oss alla typer av rivningsuppdrag i Malmö med omnejd. Vi gör det med omtanke om miljön, byggnadsvärden och arbetsförhållanden. Vi utför rivning åt företag, organisationer och kommuner och inget uppdrag är för stort eller litet för oss. Med en modern maskinpark klarar vi även de svåraste rivningsuppdragen. Självklart har vi också alla erforderliga certifikat och tillstånd som behövs för att miljöfarligt material såsom PCB och asbest ska omhändertas på ett säkert sätt.

Vi river och forslar bort avfallet. Vi har lång erfarenhet av avfallshantering och och kan enkelt bedöma vilket värde ett material har. Farligt avfall omhändertas naturligtvis enligt gällande föreskrifter och lagar. Inom rivning i Malmö och dess närhet erbjuder vi bland annat:

Tung maskinrivning

Selektiv rivning - Manuell lättrivning

Materialåtervinning

Sortering av avfall

Maskinrivning på höjden

I Malmö och inom södra skåne

Efter alla rivningsuppdrag grovstädar vi och ser till att allt miljöfarligt avfall deponeras på ett riktigt sätt. Självfallet tar vi även bilder före, under och efter rivningen. Våra kunder uppskattar oss för vår punktlighet, effektivitet och prisvärdhet. Behöver du hjälp med rivning i Malmö eller dess närområden så tveka inte att kontakta oss på ADCA Entreprenad. Vi är alltid redo för nya utmaningar! 

Kontakta oss för rivning

Visste du att du har rätt till ROT avdrag?
Kontakta oss gärna för mer information.