Sanering i Malmö

Vad vi erbjuder inom sanering

En betydande del av våra uppdrag utgörs av sanering. Bland annat sanerar vi tak, rör, böjar, fogar och mattor där framförallt det hälsofarliga ämnet asbest och PCB kan förekomma. Asbest användes flitigt i byggnadsmaterial från 1940-talet fram till totalförbudet 1982. Det är vanligt att det förekommer i eternitplattor, klinker, under linmattor och som värmeisolering runt rör och pannor. ADCA Entreprenad har naturligtvis tillstånd av arbetsmiljöverket att hantera asbest. Med vår breda erfarenhet av asbestsanering får du alltid en professionell och säkert utförd sanering i Malmö.

Det förekommer även andra typer av hälsovådliga material i lite äldre hus och byggnader, exempelvis PCB och PAH. Självfallet har vi även kompetens att hantera dessa. Vi arbetar alltid med skyddsutrustning och prioriterar alltid våra medarbetare, samt kunders säkerhet högst.

Asbest

Det vanligaste vi sanerar är asbest/PCB/klorparafiner, vilket är farliga ämnen som kan orsaka sjukdomar. Det är framförallt personer i byggbranschen som stöter på asbest. Klicka på knappen nedan för att läsa mer om asbest på arbetsmiljöverkets webbplats. 

Vi är med er hela vägen från analys till sanering

Om en rivning eller ett ombyggnadsarbete ska ske är det viktigt att miljöinventera materialet på ett säkert sätt, särskilt om byggnaderna är konstruerade under tidsintervallen då asbest användes flitigt. Vi tar ansvar hela vägen från analys till genomförd sanering och deponering av material, självklart görs detta på ett säkert och miljömedvetet tillvägagångssätt. 

Vilken typ av sanering är ni i behov av?

Vi sorterar och dokumenterar mängden och fördelningen av avfallet. Därefter transporterar vi bort och deponerar materialet i enlighet med gällande regler och miljömässiga krav.
Du väljer själv om du vill att vi sanerar i samband med rivningsarbete eller vill anlita oss för enbart sanering i Malmö som en separat tjänst. Välkommen med din förfrågan till oss på ADCA Entreprenad, hos oss är du alltid i trygga händer.

Behöver ni sanera?

Visste du att du har rätt till ROT avdrag?
Kontakta oss gärna för mer information.